Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pptc/domains/pptc.co.th/public_html/th/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 900

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pptc/domains/pptc.co.th/public_html/th/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 904

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pptc/domains/pptc.co.th/public_html/th/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 924

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pptc/domains/pptc.co.th/public_html/th/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3986

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pptc/domains/pptc.co.th/public_html/th/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3992

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pptc/domains/pptc.co.th/public_html/th/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 4004
 สาระน่ารู้ - PPTC Company Limited

สาระน่ารู้

บริษัท พีพีทีซี จำกัด ตระหนักเเละพยายามรวบรวมสาระเกร็ดความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา เพื่อให้ผู้สนใจได้รับความรู้อย่างชัดเจน

 • ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ คืออะไร

  , By admin, Categories สาระน่ารู้, Comment 0

  ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือค่าไฟฟ้าผันแปร หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าค่า Ft เป็นค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้า
  สูตร Ft มีการปรับปรุงสูตรหลายครั้ง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ของต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ณ ขณะนั้นๆ ล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม 2548 ได้มีการปรับปรุงสูตร Ft โดยให้คงเหลือเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าเท่านั้น
  การปรับค่าไฟฟ้า Ft เดิมดำเนินการโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าซึ่งเห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลอัตราค่าไฟฟ้าและค่าบริการ ซึ่งต่อมา กพช. ได้ยกเลิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า และคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลอัตราค่าไฟฟ้าและค่าบริการ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบค่าไฟฟ้า Ft
  ล่าสุด ในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน (กกพ.) ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2551 …

  อ่านต่อ →

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไอน้ำ

  , By admin, Categories สาระน่ารู้, Comment 0

  ไอน้ำ คือน้ำที่ระเหยเมื่อได้รับความร้อนมีสถานะเป็นก๊าซ โดยมักจะผลิตจากหม้อไอน้ำ ไอน้ำเป็นตัวนำพลังงานที่สะดวก มีอยู่ทั่วไปและราคาถูก เพราะมาจากน้ำ ซึ่งสามารถควบคุมให้ใช้งานได้ไม่ยาก ปลอดภัยและไม่เป็นพิษ การผลิตไอน้ำมักจะใช้พลังงานจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ต้องพยายามให้ได้ประสิทธิภาพสูง และกรใช้ไอน้ำต้องใช้อย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน

  ไอน้ำเป็นสื่อให้ความร้อนที่สะดวกสำหรับขบวนการของอุตสาหกรรมต่างๆ การที่ไอน้ำเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะประกอบด้วยความร้อนแฝงสูง เมื่อไอน้ำอยู่ในสภาวะอิ่มตัวมีคุณสมบัติในการให้ความร้อนที่อุณหภูมิและ ความดันคงที่ นอกจากนี้เทคโนโลยีที่ใช้ก็ไม่ยุ่งยากนัก มีข้อดีที่สามารถนำไอน้ำมาใช้ซ้ำและซ้ำอีก เนื่องจากน้ำและไอน้ำสามารถเปลี่ยนสถานะกลับไปกลับมาได้อุตสาหกรรมการผลิต และบริการต่างๆ จำนวนมากติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไอน้ำเพื่อผลิตไอน้ำนำไปใช้ในกิจการ ดังเช่นเพื่อผลิตไฟฟ้า อบ นึ่ง ต้ม รีดให้แห้ง หรือเพื่อชำระล้าง ฯลฯ
  ความร้อนในไอน้ำเป็นผลรวมของความร้อนประเภทต่างๆ ซึ่งสามารถจำแนกได้ เป็นความร้อนสัมผัส และความร้อนแฝง สิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจในเรื่องไอน้ำ คือต้องรู้ว่า จุดเดือด ซึ่งก็คืออุณหภูมิที่มีน้ำเดือดสามารถเปลี่ยนแปลงความดันที่กระทำต่อน้ำนั้น …

  อ่านต่อ →

 • บทความเรื่องก๊าซธรรมชาติ

  , By admin, Categories สาระน่ารู้, Comment 0

  แหล่งก๊าซธรรมชาติ NGV คืออะไร
  แหล่งก๊าซธรรมชาติได้มาจากแหล่งต่างๆ ทั้งในทะเลและบนบกรวมทั้งการนำเข้าจากประเทศเมียนมาร์จากแหล่งยาคานาและแหล่งเยตากุนส่วนแหล่งในประเทศได้จากแหล่งเอราวัณบงกชยูโนแคล 2 และ 3 ทานตะวันไพลิน
  การแยกก๊าซธรรมชาติ คือ การแยกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งปะปนกันหลายชนิดตามธรรมชาติออกจากก๊าซธรรมชาติมาเป็นก๊าซชนิดต่าง เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามคุณสมบัติและคุณค่าของก๊าซนั้นๆโรงแยกก๊าซธรรมชาติิในประเทศไทย เกิดขึ้นหลังจากที่มีการนำก๊าซธรรมชาติ ซึ่งค้นพบในอ่าวไทยมาใช้ประโยชน์เพื่อทดแทนการใช้น้ำมันดิบที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศก๊าซธรรมชาติประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนที่เป็นประโยชน์สามารถแยกออกมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียว ก๊าซธรรมชาติใช้ประโยชน์ได้โดยตรงด้วยการใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า หรือในโรงงานอุตสาหกรรมเช่น อุตสาหกรรมการทำกระจก อุตสาหกรรมเซรามิค อุตสาหกรรมสุขภัณฑ์ฯลฯ และเมื่อนำไปอัดใส่ถังด้วยความดันสูงก็นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ได้เรียกว่าก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ (Natural Gas for Vehicles : NGV)

  อ่านต่อ →