Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pptc/domains/pptc.co.th/public_html/th/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 900

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pptc/domains/pptc.co.th/public_html/th/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 904

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pptc/domains/pptc.co.th/public_html/th/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 924

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pptc/domains/pptc.co.th/public_html/th/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3986

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pptc/domains/pptc.co.th/public_html/th/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3992

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pptc/domains/pptc.co.th/public_html/th/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 4004
 ข่าวสารและกิจกรรม - PPTC Company Limited

ข่าวสารและกิจกรรม

เราได้ประมวลภาพ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในทุกๆด้าน เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างชุมชนเเละโรงไฟฟ้าของเรา

 • ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือประจำปี 2555

  ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 พีพีทีซี เข้าร่วมประเพณีตักบาตร "พระร้อยทางเรือ" ณ วัดสุทธาโภชน์ เขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นประเพณีโบราณของชาวมอญลาดกระบังที่จัดสืบทอดกันมายาวนานในทุกวัน อาทิตย์แรกหลังวันออกพรรษาของทุกปี ในปีนี้มีพระสงฆ์ 109 รูป จาก 12 วัด ลงเรือมา 60 ลำ ล่องรับบิณฑบาตสองฝั่งคลองลำปลาทิว ซึ่งชาวบ้านเตรียมข้าวสาร อาหารแห้ง ผลไม้ ดอกไม้ ธูปเทียน มาถวายอย่างพร้อมเพรียงกันเป็นจำนวนมาก โดยพากันนั่งเรียงรายเป็นแนวยาวนับกิโลเมตร ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวมอญลาดกระบังปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน และมีนักท่องเที่ยวสนใจมาชมและร่วมตักบาตรมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายจะมีประเพณีการแข่งขันเรือพายเสริมสร้างความรักสามัคคีในท้องถิ่น ...

  อ่านต่อ →
 • สผ. ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

  ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 บริษัท พีพีทีซี จำกัด ร่วมกับบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท พีพีทีซี ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารายงานการวิเคราห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ให้มีความชัดเจนถึงสภาพแวดล้อมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการมากยิ่งขึ้น  

  อ่านต่อ →
 • ฟุตซอลอุตสาหกรรม ประจำปี 2555

  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา "ฟุตซอลอุตสาหกรรม ประจำปี 2555" ในระหว่างวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2555 ถึงวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555 ณ สนามกีฬาบ้านพักนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ด้วยเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติ และเป็นปัญหาที่ฝังรากลึก เป็นระยะเวลายาวนานส่งผล เชื่อมโยงไปสู่ปัญหาอื่นๆ ที่สำคัญและเป็นอันตรายอย่างมาก จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อป้องกันมิให้ปัญหานี้แพร่กระจายไปมากกว่านี้ โดยทางบริษัท พีพีทีซี จำกัด ได้ส่งทีมฟุตซอลข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา          ฟุตซอลในครั้งนี้ เพื่อให้พนักงานได้ใช้เวลาว่างไปกับการเล่นกีฬา ซึ่งเป็นหนทางหนึ่ง ซึ่งช่วยให้ห่างไกลจากยาเสพติด และสารต้องห้ามทั้งปวง ...

  อ่านต่อ →