โรงไฟฟ้าของเรา

โครงการลาดกระบังโคเจนเนอเรชั่น เป็นโรงงานผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ข้อมูลโรงไฟฟ้า

โครงการลาดกระบังโคเจนเนอเรชั่น เป็นโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็กตั้งอยู่บนพื้นที่ 11 ไร่ ภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติจาก ปตท.เป็นเชื้อเพลิง มีกำลังผลิตพลังงานไอน้ำประมาณ 30 ตัน และผลิตไฟฟ้าประมาณ 120 เมกะวัตต์

ประเภทของโรงไฟฟ้า

ที่ตั้ง นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
กำลังการผลิตไอน้ำและไฟฟ้า ไอน้ำ 30 ตัน ไฟฟ้า 120 เมกะวัตต์
เชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติจาก ปตท.

แผนที่