Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pptc/domains/pptc.co.th/public_html/th/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 900

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pptc/domains/pptc.co.th/public_html/th/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 904

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pptc/domains/pptc.co.th/public_html/th/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 924

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pptc/domains/pptc.co.th/public_html/th/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3986

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pptc/domains/pptc.co.th/public_html/th/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3992

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pptc/domains/pptc.co.th/public_html/th/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 4004
 เกี่ยวกับพีพีทีซี - PPTC Company Limited

เกี่ยวกับพีพีทีซี

บริษัท พีพีทีซี จำกัด ได้รับคัดเลือกจากนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังให้เป็นผู้เช่าพื้นที่จัดตั้งและประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไอน้ำเเละไฟฟ้า

ประวัติความเป็นมา

บริษัท พีพีทีซี จำกัด ได้รับคัดเลือกจากการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังให้เป็นผู้เช่าพื้นที่จัดตั้งและประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ได้ยื่นข้อเสนอสร้างโรงไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการโรงงานผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภท Firm ระบบ Cogeneration โดยโครงการนี้ เป็นโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ กำลังผลิตพลังงานไอน้ำประมาณ 30 ตัน และผลิตไฟฟ้าประมาณ 120 เมกะวัตต์ โดยใช้ก๊าซธรรมชาติบริสุทธิ์เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งในขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ บริษัทฯ แจ้งต่อ กฟผ. ว่าเป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ภายใต้สัญญาการเข้าร่วมของกลุ่มผู้ร่วมลงทุนประกอบด้วยบริษัท ดังต่อไปนี้

บริษัท ปรีดาปราโมทย์ จำกัด

บริษัท ปรีดาปราโมทย์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานจากการรถไฟแห่งประเทศไทยในการก่อสร้างระบบตั๋วออนไลน์เป็นระยะเวลา 12 ปี มูลค่าประมาณหนึ่งพันล้านบาท ซึ่งโครงการได้เริ่มดำเนินการเมื่อ วันที่ 26 เมษายน 2542 ครอบคลุมมากกว่า 103 สถานี และได้ขยายเพิ่มเป็น 446 สถานี ในช่วงเดือนพฤษภาคม ปีเดียวกัน โดยในช่วงกลางปี พ.ศ. 2553 ได้ต่อสัญญาอีก 10 ปี ซึ่งเป็น Fiber optic เส้นใยแก้วนำแสงครอบคลุมทั่วประเทศเป็นระยะทาง 700 กิโลเมตร ช่วยรองรับระบบการจองตั๋วออนไลน์ การออกตั๋ว และระบบการบริการต่างๆ ของการรถไฟ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัท แทค เอ็นเนอยี่ จำกัด

ประกอบไปด้วย ผู้ถือหุ้นที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ ในด้านการก่อสร้างและบริหารจัดการโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะ ได้แก่

 

  • บริษัท กรุงธน เอ็นเนอยี่ จำกัด

ธุรกิจที่สำคัญของบริษัท กรุงธน เอ็นเนอยี่ จำกัด ประกอบด้วย

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการ ทั้งที่เป็นโครงที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วและโครงการที่อยู่
….ระหว่างการพัฒนา

2. ธุรกิจพลังงาน บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้า ทั้งที่เป็นโรงไฟฟ้าขนาด SPP  ,  IPP ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

  • บริษัท จูบุ อิเล็กทริค พาวเวอร์ ไทยแลนด์ เอสพีพี บี.วี. จำกัด

บริษัท จูบุ อิเล็กทริค พาวเวอร์ ประเทศไทย เอสพีพี บีวี จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นในปี 2548 ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ จูบุ อิเล็กทริค พาวเวอร์ คอมปะนี อิงค์  ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ทั้งในด้านกำลังการผลิต ยอดขายพลังงานไฟฟ้า ยอดขายโดยรวม และปริมาณสินทรัพย์รวม Chubu ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2494 เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้ 5 จังหวัดใจกลางประเทศญี่ปุ่น มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เมืองนาโกยา และ มีสำนักงานย่อยอีก 6 สาขาทั่วประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งยังมีสำนักงานอยู่ตามประเทศต่างๆ ได้แก่ เมืองวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ และ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ซึ่งในขณะนี้ Chubu กำลังดำเนินการขยายธุรกิจไฟฟ้าไปยังประเทศอื่นๆ โดยใช้ความรู้ และ ประสบการณ์ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะ และทีมผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ซึ่งในตลาดต่างประเทศนั้น บริษัทได้เน้นการพัฒนาธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ซึ่งโดยส่วนมากแล้วจะเป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ

Chubu Electric Power (Thailand) Co., Ltd ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการการดำเนินงาน และการซ่อมบำรุงของโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และโรงไฟฟ้าชีวมวลใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงหลักของบริษัท เอที ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด โดยทั้งสองโรงงานนี้ตั้งอยู่ในประเทศไทย จึงนับว่า Chubu มีประสบการณ์ ความสามารถในการดำเนินงาน และบริหารโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศไทยเป็นอย่างดี

  • เอเพ็กซ์ เอ็นเนอยี่ โซลูชั่น จำกัด

เอเพ็กซ์ฯ” ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2549 โดยเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท APEX ENERGY ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ชั้นนำที่เน้นความสนใจในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทางเลือกเป็นเชื้อ เพลิง โดยมีสำนักงานใหญ่จดทะเบียนอยู่ในประเทศมาเลเซีย APEX ENERGY GROUP ได้ก่อตั้งในปี พ.ศ.2546 สำหรับประเทศไทยเอเพ็กซ์ฯ ได้เข้าพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตขนาด 20 MW ให้แก่บริษัท เอที ไบโอ ทาวเวอร์ อีกด้วย

ใน ปีพ.ศ. 2551 เอเพ็กซ์ฯ ได้จัดตั้งบริษัท Nature’s Energy Solution Singapore (NESS) ขึ้นเพื่อเป็น Holding Company เพื่อทำการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกในต่างประเทศ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังชีวมวล โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ และโครงการอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในปี พ.ศ.2552 บริษัท ORIX Corporation ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ทำ Lessing รุ่นบุกเบิกในประเทศญี่ปุ่นและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ได้เข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเอเพ็กซ์ฯ เพื่อทำการขยาธุรกิจของ NESS ซึ่งในปัจจุบัน NESS ได้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้กะลาปาล์มเป็นเชื้อเพลิงขนาด 9.9 MW และโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพขนาด 1.4 MW ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย และโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 2 x 11.5 MW ในประเทศมาเลเซียโดยใช้กะลาปาล์มเป็นเชื้อเพลิงเช่นเดียวกัน