ข่าวสารและกิจกรรม

เราได้ประมวลภาพ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในทุกๆด้าน เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างชุมชนเเละโรงไฟฟ้าของเรา

พิธียกเสาเอกโรงไฟฟ้าลาดกระบัง

บริษัท พีพีทีซี จำกัด ถือฤกษ์ดีในวันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.19 นาที จัดพิธียกเสาเอกของโรงไฟฟ้ลาดกระบังขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลของบริษัทฯ และเพื่อความราบรื่นในงานก่อสร้างไม่มีปัญหาหรืออุปสรรค ตามควาามเชื่อและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา